MEGA

alt

ul. Silesia 9, 59-550 Wojcieszów, POLAND
     mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it web www.graniaki.pl
tel. +48 75 7543994, 600 319 900
fax
+ 48 71 7181455, +48 71 7231376

NIP 611-25-57-863

KRS 0000 237 958; IX Wydz. Gosp. KRS we Wrocławiu. Kapitał zakładowy 400 000,00PLN